Posts from ‘February, 2012’

Lagi-lagi tentang SKRIPSI

Tuhan memang tidak pernah memberikan ujian yang lebih berat daripada kemampuan umat-Nya, tetapi terkadang beberapa dosen pembimbing memberikan ujian yang jauh lebih berat daripada kemampuan mahasiswanya. Mungkin banyak dari mahasiswa yang membenarkan pernyataan di atas. Tetapi, apakah kenyataannya benar demikian?! Sebelum saya membahas permasalahan di atas, silakan jawab dahulu beberapa soal berikut: ——— SOAL #1.1 […]